سامانه ارتباط مستقیم با مدیریت واحد
 

شما می‌توانید بدون واسطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و ... خود را راجع به بخش‌ها و واحد‌های دانشگاه برای مديريت واحد خواهران ارسال نمایید. پس از ثبت موفقیت‌آمیز پیام شما، سیستم کد رهگیری در اختیار شما قرار میدهد که می‌توانید با استفاده از این کد و مراجعه به صفحه "پیگیری مطلب شما" از پاسخ ارسال‌شده مطلع شوید.  
 

ارتباط با مدیریت واحد خواهران
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* پست الکترونیک :
درخواست
* پیام شما :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :