فصلنامه فروغ وحدت
فصلنامه فروغ وحدت
 عنوان نشريه : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)
 دوره نشريه :  فصلنامه
صاحب امتياز : دانشگاه مذاهب اسلامی
 مدير مسئول : دکتر سید احمد زرهانی
  سر دبير : دکتر حامد صدقی
 قائم مقام سردبیر : دکتر عباس برومند اعلم
 مدیر اجرایی : مرتضی قاسمی حامد
 اعضای هیئت تحریریه : دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دکتر مهدی رهبر ، دکتر عاطفه زرسازان ، دکتر محمد سپهری ، دکتر حامد صدقی ، دکتر محمد عادل ضیائی ، دکتر مجید قربانعلی دولابی ، دکتر محمود کریمی ، دکتر رضا محمدزاده ، دکتر عباس مصلایی پور یزدی ، دکتر عابدین مومنی
 درجه علمی : علمی - ترویجی
  آدرس :  تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد روانمهر،  پلاک 3، دانشگاه مذاهب اسلامی
  تلفن : 66419409   -   66407712
  دورنگار : 66461838
 سایت اختصاصی: foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
  پست الكترونيكي : f_vahdat@mazaheb.ac.ir

  مشاهده ادامه