دکتر مبلغی در دیدار با رئیس دانشگاه اسلامی لبنان عنوان کرد: چهار حوزه دانشی مهم (ولی فعال نشده ) در انتظار تعامل و تبادل علمی دانشمندان مذاهب اسلامی
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ایران در دیدار با رئیس دانشگاه اسلامی لبنان، گفت: نظام حقوقی اسلام، نظریه های حقوقی، اخلاقیات حرفه ای و نهادی و تعایش اسلامی چهار حوزه دانشی برای تبادل نظر و تعامل علمی میان شیعه و سنی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، خانم دینا المولی رئیس دانشگاه اسلامی لبنان با حضور در سفر به ایران با دکتر احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفت وگو کرد.


دکتر مبلغی در این دیدار ضمن معرفی اهداف دانشگاه مذاهب اسلامی در ایران، چهار حوزه دانشی که شیعه و سنی در این چهار حوزه می توانند به تبادل نظر و تعامل علمی با یکدیگر بپردازند، را مورد توجه قرار داد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: تعامل و تبادل میان شیعه و سنی در این چهار حوزه اولا به نوعی به همگرایی علمی میان آنها می انجامد و از سوی دیگر می توانند یک حرکت اساسی علمی بنیادین را در جهت نظم بخشی به مناسبات خود بر آن اساس پی ریزی کنند.

*نظام حقوقی اسلام؛ اولین حوزه دانشی برای تعامل علمی شیعه  وسنی

وی با اشاره به این چهار حوزه دانشی موجود میان شیعه و سنی، نظام حقوقی اسلام را اولین حوزه عنوان کرد و افزود: امروز جهان دارای چند نظام حقوقی است. کامن لاو، فرانسه و... هنوز نظام حقوقی اسلام از سوی شیعه و سنی ارائه نشده است به رغم آن، این نظام بسیار نیرومند و برخوردار از منطق قوی جهت قانون گذاری است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: مقصود از نظام حقوقی، ارائه فقه نیست تا گفته شود هر مذهبی فقه خود را به صورت مستقل ارائه کنند. بلکه مقصود آن منطق نهفته در وراء فقه اسلامی یا درون قواعد کلی و اساسی آن است که اگر بخواهند قانون گذاری مبتنی بر فقه را به انجام برسانند باید به آن منطق مراجعه کنند.

دکتر مبلغی بیان داشت: بنابراین نظام حقوقی اسلام باید براساس معیارها و ویژگی هایی شکل بگیرد که نظام های حقوقی دیگر شکل گرفته است.

*دومین حوزه دانشی؛ نظریه های حقوقی

وی با بیان این که نظریه های حقوقی دومین حوزه دانشی برای تبادل نظر میان شیعه و سنی است، تصریح کرد:  فقه ما دارای احکام فقهی گسترده و پیشرفته ای است ولی به رغم این که می توان در آن نظریه های حقوقی ارائه کرد اما این کار هنوز صورت نگرفته است. نظریه های حقوقی امر مهمی است که عالمان شیعه و سنی می توانند نسبت به آنها تبادل نظر کنند تا به تاسیس آنها همت گمارند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: نظریه های حقوقی حلقه های واسط بین فقه و قانون گذاری است. قانون گذاری تا مادامی که نظریه های فقهی-حقوقی اسلام را نشناسد نمی داند چگونه روح فقه را در کالبد قانون بدمد. لذا اگر عالمان شیعه و سنی در تاسیس نظریه های حقوقی همت گمارند، فقه اسلام به صورت بسیار عمیق و پرحضور در جوامع بشری مطرح خواهد شد.

*اخلاقیات حرفه ای و نهادی سومین حوزه دانشی

دکتر مبلغی سومین حوزه دانشی را اخلاقیات حرفه ای و نهادی عنوان کرد و گفت: اسلام برترین مکتب اخلاقی است که به صورت حداکثری برای هر جزء جزء فعالیت بشری اخلاق را ارائه کرده است. دریغا که به صورت تخصصی و علمی از سوی دانشمندان اسلامی و با ادبیات ویژه مطرح در اخلاقیات شغلی و حرفه ای این بحث مطرح نشده است. باید بدانیم که جامعه امروزی بدون طرح اخلاقیات مربوط به حوزه های مختلف نظم و سامان درستی پیدا نمی کند.

وی تاکید کرد: شیعه و سنی باید با طرح اخلاقیات ناظر به حوزه زندگی و شغل ها و مناسبات اجتماعی اولا روابط بین خود را از مدار خشونت و تعصب و ناروایی بیرون آورند و ثانیا بهترین نظم اجتماعی را بنیان گذارند و ثالثا در جهان امروز درخشش بسیار مهم از حیث علمی و اجتماعی پیدا کنند.

*چهارمین حوزه دانشی برای تعامل علمی شیعه و سنی؛ تعایش و همزیستی

دکتر مبلغی بیان داشت: شیعه و سنی باید با مشارکت یکدیگر اصول تعایش اسلامی را با نگاه به اقتضائات زندگی اجتماعی پیچیده کنونی تدوین کنند که اگر چنین فعالیتی صورت گیرد به یقین امت اسلامی می تواند بهترین همزیستی و مثال زدنی ترین آن را بنیان گذارد.

خانم دینا المولی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدگاه های ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی ایران به مسائل جهان اسلام آمادگی دانشگاه اسلامی لبنان را برای تبادل علمی و آموزشی و برگزاری کنفرانس های مشترک اعلام کرد.


گفتنی است دانشگاه اسلامی لبنان یکی از مهمترین و بزرگترین دانشگاه های این کشور است که دارای رشته های مختلف و ارتباطات گسترده با برخی دانشگاه های جهان اسلام است.
 
   1395/8/27 10:37