سرفصل، منابع و تاریخ «هشتمین» آزمون جامع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد
قابل توجه دانشجویان محترم دوره دکتری؛

بدینوسیله سرفصل، منابع و تاریخ «هشتمین» آزمون جامع به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

 
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی:
 
  الف فقه
  مکاسب: شروط متعاقدین
  تفصیل الشریعة: قصاص
  جواهر الکلام: اجاره
 
  ب اصول فقه
  فوائد الاصول: عام و خاص
  رسائل: استصحاب
 
رشته تاریخ اسلام:
 
 
-  تاریخ صدر اسلام
- تاریخ اسلام در شمال آفریقا
- تاریخ تشیع
- تاریخ عثمانی
رشته علوم قرآن و حدیث:
 
1- تفسیر قرآن و روشهای تفسیری
2- تاریخ و علوم قرآن
3- تاریخ و علوم حدیث
 از: سرفصل ها و منابع دوره ‌دکتری
 
 
تاریخ برگزاری آزمون: ساعت 9 صبح و 14 بعدازظهر روز چهارشنبه 1395/12/18
 

اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
   1396/2/17 10:10