جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران دانشگاه برگزار شد
جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران  با حضور مدیر کل فرهنگی دانشگاه آقای آقابابایی‌، مدیر واحد خواهران خانم دکتر عربی، خانم دکتر گریوانی معاون بسیج دانشجویی سازمان و ناحیه و خانم باقری بازرس ناحیه، روز دوشنبه 2 اسفندماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد خواهران، در این جلسه خانم دکتر عربی ضمن تقدیر از خانم مریم احمدی و خدمات ارزشمند ایشان در بسیج دانشجویی دوره قبل، بر حمایت واحد خواهران از بسیج دانشجویی تاکید کرده  و برای خانم فرشته کرمی جهت خدمات موثر و مفید در دوران پیش رو، آرزوی موفقیت کرد.


مدیر کل فرهنگی دانشگاه، آقای آقابابایی نیز با اشاره به تاثیر فعالیت‌های بسیج دانشجویی در دانشگاه، همسویی فعالیت‌های بسیج دانشگاه مذاهب اسلامی را بسیار ویژه خوانده و از مسئول جدید این تشکل خواست که با توجه به رشد فکری بسیار خوب و تعاملات سازنده‌ی دانشجویان واحد خواهران، اهداف ویژه‌ی دانشگاه در بحث تقریب و وحدت را به بهترین شکل دنبال نمایند.

در ادامه این جلسه خانم دکتر گریوانی، ضمن تشکر از فعالیت‌های بسیج دانشجویی در همه دوره‌های این تشکل، خاطر نشان کرد که همواره بسیج دانشگاه مذاهب اسلامی به دلیل انگیزه و اراده‌ی بالای دانشجویان این دانشگاه، متمایز از سایر دانشگاه‌ها بوده است.

وی همچنین ماموریت بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی را توجه به مسائل جهان اسلام و کمک برای پیشبرد اهداف آن در این دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها دانست.

گفتنی است خانم مریم احمدی که فعالیت‌های ارزنده‌ای درطول مسئولیت خود انجام داد، عهد‌دار مسئولیت‌های دیگری جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی خواهند بود و خانم فرشته کرمی مسئولیت بسیج دانشجویی واحد خواهران را به مدت یکسال برعهده خواهد داشت.
 
   1395/12/4 08:55