حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری به سمت ریاست دانشگاه و تایید آن توسط وزیر علوم
طی حکمی از سوی حضرت آیت الله محسن اراکی رئیس هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی «جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین مختاری» به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد و براساس ماده 7 اساسنامه دانشگاه این حکم به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی،  تصویر حکم رئیس محترم هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی و حکم تایید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص انتصاب «حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری» به سمت ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به شرح ذیل می باشد:
 

 
حکم تایید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص انتصاب «حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری» به سمت ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی


 
   1395/12/15 14:41