راهیابی دو تیم دانشجویی از شعبه بندرعباس دانشگاه به مرحله سوم "ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران"
مرحله استانی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به میزبانی جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار گردید.

این مناظرات با شرکت 40 تیم دانشجویی از دانشگاه های استان هرمزگان و در قالب تیم های موافق و مخالف آغاز شد و 3 تیم از واحد برادران و 3 تیم از واحد خواهران دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه بندرعباس در این مسابقات شرکت داشتند که 5 تیم از آن ها توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند.
 

مرحله دوم مسابقات با حضور 20 تیم راه یافته به دور دوم در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برگزار گردید و دو تیم "تدبیر" و " فانوس" از دانشگاه مذاهب اسلامی توانستد با کسب امتیاز بیشتر از تیم مقابل پیروز شوند و به مرحله سوم راه پیدا کنند.

درمرحله دوم مسابقات تیم "تدبیر" با گزاره " ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با سیاست، باعث ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت می شود" با تیم "سفیران تقریب" از همین دانشگاه به رقابت پرداختند.