برگزاری مراسم بزرگداشت روز استاد با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در واحد سنندج/ تصاویر
مراسم بزرگداشت روز استاد با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در واحد سنندج برگزار گردید و از استادن ارجمند این واحد تقدیر به عمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی واحد سنندج، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه که به منظور شرکت در مراسم گرامیداشت مقام استاد به سنندج سفر کرده بود ضمن شرکت در این مراسم از ساختمان های آموزشی و خوابگاه های دانشجویی این واحد بازدید و با دانشجویان برادر و خواهر واحد سنندج بازدید کرد.


جناب آقای جوادی در این مراسم پس از استماع نقطه نظرات و پیشنهادات استادان محترم واحد سنندج ضمن تبریک هفته معلم ، با اشاره به اهداف و برنامه های تحولی در دانشگاه مذاهب اسلامی در دوره جدید برای رسیدن به اهداف و آرمان های متعالی این دانشگاه ضمن استقبال از پیشنهادت آموزشی و فرهنگی استادان، بر ضرورت نقش آفرینی و اثرگزاری هرچه بیشتر آنان در جهت توسعه کی و کیفی فعالیت های دانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و... تأکید کرد.

در پایان این مراسم هدایایی از طرف دانشگاه به اساتید محترم اهدا و زحمات و خدماتشان تجلیل به عمل آمد.


معاون دانشجویی و فرهنگی همچنین به همراه مدیرکل دانشجویی و مسئولین واحد سنندج از خوابگاه های دانشجویی و محیط آموزشی واحد سنندج بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلان و نیاز های دانشجویان قرار گرفته و در نشستی صمیمی با دانشجویان ضمن تأکید بر رفع همه موانع و مشکلات موجود با توجه به مقدورات دانشگاه، حضور هرچه بیشتر دانشجویان در انجام فعالیت های دانشجویی و فرهنگی و رشد بنیه فکری و علمی خود به عنوان دانشجوی دانشگاه مذاهب را ضامن موفقیت و رسیدن دانشگاه مذاهب در جایگاه اصلی خود در جهان اسلام دانست.
 


 
   1396/2/31 14:25