اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس خواهران واحد سنندج برگزار شد
دانشجویان دختر واحد سنندج دانشگاه، در قالب یک دستگاه اتوبوس به اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس اعزام شدند.

در این سفر که دانشجویان شیعه و سنی واحد سنندج دانشگاه در آن شرکت داشتند، دانشجویان ضمن زیارت حرم مطهر و منور رضوی (ع)، در برنامه های فرهنگی حرم مطهر نیز شرکت کردند.


در این سفر معنوی با پیگیری های معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و سرپرست شعبه سنندج، دانشجویان ضمن اینکه یک وعده میهمان سفره کریمانه امام رضا(ع) در حرم مطهر بودند از نزدیک از طرح شمیم رضوان حرم رضوی بازدید به عمل آوردند.

دانشجویان همچنین از نقاط و مراکز تفریحی و دیدنی شهر مشهد بازدید کردند.
 
 
   1396/2/31 16:47