اطلاعیه مهم در خصوص سرفصل، منابع و تاریخ "نهمین" آزمون جامع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی
از سوی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامی سرفصل، منابع و تاریخ "نهمین" آزمون جامع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد.

این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:
   1396/3/22 14:30