جدول زمانبندی و مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته‎شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه مذاهب اسلامی
دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد.

ضمـن عـرض تـبریک وخیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسري سال تحصیلي
1396  به اطلاع مي رساند ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان دانشگاه مذاهب اسلامی به شرح زیر انجام مي پذیرد.

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی لازم است طبق برنامه زمانبندي اعلام شده در روز سه شنبه مورخ  28/6/96  با در دست داشتن اصل مدارک مشروحه ذیل و دریافت و تکمیل فرم مشخصات فردی جهت تشکیل پرونده به دانشگاه مراجعه نمایند.

  • شـروع کـلاسهـاي (دانشجویان ورودي جدید) نـیمسال اول سال تحصیلي 96-97 شنبه مورخ 1 مهر ماه 1396خواهد بود.

دریافت مدارک مورد نیاز و توضیحات
 
   1396/6/26 13:40