برگزاری اولین جلسه "کمیته بازنگری و تعریف رشته های جدید تحصیلی" دانشگاه
اولین جلسه "کمیته بازنگری و تعریف رشته های جدید تحصیلی" دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونان، مشاوران حقوقی و حوزوی و آموزش عالی ریاست، اعضای هیات علمی و مدعوینی از وزارت علوم در دفتر ریاست برگزار شد.

در این جلسه ریاست محترم دانشگاه با تاکید بر این که دانشگاه مذاهب اسلامی باید به رسالت خود در بحث تمدن نوین اسلامی و برآورده نمودن انتظارات مقام معظم رهبری و نظام اسلامی عمل نماید به اهمیت و وظیفه خطیر کمیته مذکور اشاره و اهداف کلان علمی، آموزشی و فرهنگی که این کمیته باید در بعد داخلی و بین المللی بدان بپرازد را تشریح کرد.


در این جلسه همچنین وضعیت موجود رشته های تحصیلی، آمار دانشجویان مقاطع مختلف، آسیب ها، موانع و مشکلات جذب دانشجو، تبیین راهبردها، اهداف کلان و چشم انداز آینده دانشگاه جهت ایجاد رشته های جدید و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب و جایگاه شایسته دانشگاه توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسات این کمیته با پیگیری و دبیری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تا رسیدن به نتایج مورد نظر به صورت مستمر و هماهنگ ادامه خواهد داشت.


 
   1396/7/1 15:50