در دیدار دکتر حب‎نقی و دکتر مختاری تاکید شد: اعلام آمادگی کامل دانشگاه ارومیه برای تامین زیرساخت‎های تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب در ارومیه
دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه با حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی با دکتر مختاری ریاست دانشگاه دیدار و پیرامون همکاریهای مشترک علمی و دانشگاهی و تاسیس و راه اندازی شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در استان آذربایجانغربی گفت وگو کردند.


در این دیدار که در تهران انجام گرفت دو طرف درباب ضرورت وحدت و حساسیت و اهمیت منطقه در راستای تحقق وحدت و با توجه به حضور مذاهب مختلف اسلامی در این استان و با تاکید بر طرح و پیگیری موضوع تقریب مذاهب اسلامی در محیط و فضاهای آکادمیک و دانشگاهی تاکید کردند.

در این راستا رئیس دانشگاه ارومیه آمادگی کامل برای تامین زیر ساخت های ایجاد شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در این شهرستان را اعلام و شروع فعالیت هرچه سریعتر این اقدام و اتفاق مبارک را خواستار شد.

همچنین مقرر شد طی هفته های آینده هیئتی از معاونین دانشگاه بازدیدی از محل احداث ساختمان دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه ارومیه داشته باشند تا شاهد حضور چشم گیر دانشگاه در این منطقه باشیم.


گفتنی است یکی از اهداف تاسیس واحد دانشگاه مذاهب اسلامی در استان آذربایجانغربی، جذب دانشجویان خارجی از کشورهای ترک زبان، آسیای میانه و شرق دور است.
 
 
   1396/7/1 16:30