بازدید معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از واحد زاهدان دانشگاه

معاون محترم توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان از واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی بازدید کرد و در جریان فعالیت های این واحد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، بازدید دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه آقای مهندس مالکی مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور مولوی نذیر احمد سلامی از علمای برجسته استان و استاد واحد دانشگاه و مسئولان این واحد انجام شد.


در این دیدار معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر حمایت از طرح های فرهنگی و علمی در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی و اختصاص بودجه های لازم در این زمینه تاکید کرد.

   1396/7/16 08:39