برگزاری اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه/ موافقت با انتشار یک کتاب و چهار عنوان پایان‎نامه دانشجویی
اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه با دستور جلسه  بررسی دو کتاب و چهار پایان نامه  روز 25 مهرماه برگزار شد.


این جلسه با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورای انتشارات و سایر اعضای حقوقی و حقیقی از جمله معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دو نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان عضو ثابت شورا، مدیر کل محترم پژوهش و سرپرست محترم اداره کل انتشارات، کتابخانه و مرکز اسناد به عنوان دبیر شورا برگزار گردید.

در این نشست با انتشار چهار عنوان از پایان نامه های دانشجویان که طی داوری‎ها حائز بیشترین امتیاز شده اند با اکثریت آراء موافقت شد. همچنین با انتشار کتاب یکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه با موضوع انشای عربی موافقت گردید.
   1396/7/29 17:33