دیدار "شیخ ابراهیم طاهر باوچیه" از رهبران صوفیه نیجریه با ریاست دانشگاه
دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مذاهب اسلامی روز دوشنبه یازده دی ماه 1396 میزبان "شیخ ابراهیم طاهر باوچیه" از رهبران صوفیه نیجریه بود.

در ابتدای این دیدار دکتر جهانگیری مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی با استقبال از شیخ ابراهیم ایشان را به بازدید از کتابخانه دانشگاه دعوت نمودند که مورد استقبال وی قرار گرفت.


 
شیخ طاهر سپس با حضور در دفتر ریاست دانشگاه با جناب آقای دکتر مختاری ملاقات کرده و با ایشان به بحث وتبادل نظر پرداخت که مهمترین موضوعات مطرح شده به برگزاری کنفرانس وحدت در نیجریه و  تاسیس شعبه در نیجریه اختصاص یافت.

دکتر مختاری در ادامه، دفتر بین الملل را  مکلف نمود به بررسی موضوعات مطرح شده پرداخته و پس از دریافت بررسی های طرف نیجریه ای،  ظرفیتهای همکاری  مورد بررسی نهایی شده و اقدامات عملی صورت پذیرد.


 
در پایان ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی با اهداء یادبود دانشگاه از حضور شیخ ابراهیم طاهر تشکر کرده و خواستار تداوم روابط گردید.
   1396/10/13 13:21