حضور سرکنسول ایران در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در واحد کردستان دانشگاه
با حضور سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و حجت الاسلام شیخ الاسلام رئیس محترم دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان کردستان، در واحد کردستان دانشگاه مذاهب اسلامی زمینه ها و ظرفیت های همکاریهای مشترک بررسی شد.

باتوجه به تأکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر ضرورت ارتباط مؤثر واحد کردستان دانشگاه با اقلیم کردستان عراق و توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی با مراکز علمی این منطقه در راستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه مذاهب اسلامی به ویژه در عرصه بین المللی، با پیگیری های صورت گرفته نشستی با حضور جناب آقای مسعودیان سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و حجت الاسلام شیخ الاسلام رئیس محترم دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان کردستان ، در دفتر سرپرست واحد کردستان دانشگاه برگزار گردید.


در این نشست زمینه های حضور و فعالیت دانشگاه در منطقه کردستان عراق و پذیرش داانشجو از این منطقه، بررسی و مقرر گردید پس از مذاکرات اولیه سرکنسول محترم با وزرای مربوطه در اقلیم مقدمات امضاء تفاهم نامه فی مابین با دانشگاه ها و مرازک علمی و فرهنگی فراهم گردد.
 
   1396/10/19 10:33