برگزاری کارگاه آشنایی با مشاغل و آزمون های حقوقی در شعبه زاهدان

در این جلسه آقای دکتر رستمی از اساتید گروه فقه و حقوق، سردبیر مجلات حقوقی و مؤلف درسنامه مقدمه علم حقوق، به ایراد سخنرانی پرداختند، ایشان ضمن معرفی رشته فقه و حقوق و گرایش های آن، به معرفی بازار کار این رشته از جمله وکالت، قضاوت و سردفتری پرداخته و سپس به معرفی آزمون وکالت و بایسته های این آزمون پرداخته  و به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند. لازم به ذکر است این جلسه با استقبال دانشجویان و طلاب گروه های فقه و حقوق امامیه و حنفی  مواجه شد.
در انتها مقرر شد، که دانشجویان در کارگاه های بعدی با دیگر آزمون ها و مشاغل حقوقی آشنا شوند.
   1393/2/14 13:32