جلسه انجمن های علمی و کانون های فرهنگی در شعبه زاهدان


جلسه انجمن های علمی و فرهنگی شعبه زاهدان با حضور جناب آقای حامد رستمی از اساتید گروه فقه و حقوق دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه، آقای دکتر رستمی به اولویت کاری انجمنها اشاره کرده و راه اندازی نشریات علمی، برگزاری سمینارهای علمی با حضور اساتید و برگزاری کلاس های حقوقی و آمادگی کارشناسی ارشد را از مهم ترین اولویت‌های کاری انجمن های علمی توصیف کرد.
در ادامه دبیر و اعضای انجمن های علمی دیدگاههای خود را بیان کرده و مدیر فرهنگی شعبه نیز به فعال تر کردن انجمن ها به عنوان مهم ترین دغدغه واحد فرهنگی اشاره کرده و مقرر شد راه اندازی وبلاگ علمی- آموزشی و نشریه علمی – تخصصی در اولویت کاری انجمن فقه و حقوق امامیه و حنفی قرار گیرد.
   1393/3/3 09:28