راه یابی دانشجویان شعبه زاهدان به مرحله نهایی سی امین جشنواره سراسری مسابقات قرآن کریم دانشجویان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، «مهدی چهرآذر» در رشته حفظ بیست جزء اول و «احسان دهقان» در رشته قرائت و تحقیق به مرحله بعدی سی امین جشنواره سراسری مسابقات قرآن کریم دانشجویان که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود، راه یافتند.گفتنی است مرحله منطقه‌ای سی امین جشنواره سراسری مسابقات قرآن کریم دانشجویان اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.
   1394/2/26 15:31