اطلاعیه و برنامه زمانی انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 95-94 واحد زاهدان دانشگاه

 قابل توجه دانشجویان محترم واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی

به اطلاع می رساند زمان انتخاب واحد از تاریخ 6 الی 8 بهمن ماه بوده و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد . 

 

 

 

 

 

 

   1394/11/5 11:33