انتخاب دانشجوی شعبه زاهدان دانشگاه به عنوان دبیرکمیته اجرائی اتحادیه انجمن‌های علمی الهیات سراسر کشور
دانشجوی دانشگاه مذاهب اسلامی در اولین نشست اتحادیه انجمن‌های علمی الهیات سراسر کشور، به عنوان دبیرکمیته اجرائی انتخاب شد.

در اولین نشست مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات  کشور  که با حضور عبداللهی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۳۲ نفر از دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات، فلسفه و فقه دانشگاه‌های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، جناب آقای فرهاد شه بخش، دانشجوی رشته فقه وحقوق حنفی از دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه زاهدان به عنوان دبیر کمیته اجرائی انتخاب شد. 

 

شایان ذکر است در این نشست، مصطفی باقری از دانشگاه فردوسی مشهد(دبیر)، محمود جهانگیری از دانشگاه حکیم سبزواری (دبیر کمیته همایش ها و کنفرانس های بین المللی)، مونا ارشادی مقدم از دانشگاه شهید بهشتی تهران (دبیرکمیته پژوهشی)، فرهاد شه بخش از دانشگاه مذاهب اسلامی زاهدان (دبیر کمیته اجرائی)، ناصرشفیعی از دانشگاه سیستان و بلوچستان  (دبیر مالی و پشتیبانی) به عنوان دبیران دوره یکساله اتحادیه انجمن علمی الهیات شدند.
 

در اولین جلسه این مجمع­ موضوعاتی از جمله بررسي و تصویب اساسنامه،  انتخابات شورای مرکزی، بازرسان و دبير اتحاديه در دستور کار قرار گرفت.