ملاقات ها و دیدارهای مهم رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیئت تقریبی دانشگاه در جریان سفر به اندونزی/ بهمن ماه 1396
گزارش تصویری مراسم روز دانشجو سال 96
گزارش تصویری دوم
بازدید ریاست دانشگاه

بازگشت به ابتدا