جدیدترین اخبار :
  • پیام ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی در پی حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان
  • در دیدار مسوولان دانشگاه مذاهب اسلامی با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان شد؛ استقبال مسوولان و حمایت کامل از تاسیس دانشگاه مذاهب اسلامی د‌ر استان کرمانشاه
  • برگزاری دوره "کرسی فقه اباضی" در تهران و قم از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی/ 24 لغایت 30 بهمن ماه
  • برگزاری همایش طلیعه کوثر با حضور دکتر شریعتی مدیر کل اموربانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب وتقدیر از مسئول فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس
  • شرکت دانشجویان کانون تقریب مذاهب دانشگاه واحد بندرعباس در اردوی علمی معرفتی ،زیارتی مشهد مقدس (زیارت اولی ها)

پایان نامه "تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان" 21 آبان دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/08/20 | تعداد بازدید :199

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم صائقه نبی زاده» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  علوم قرآن و حدیث روز دوشنبه  مورخ  97/08/21 از ساعت  11/30در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

استاد راهنما: آقای دکتر ویسی

استاد مشاور: آقای دکتر رهبر

استاد داور: آقای دکتر طالبی

چکیده:

مصلحت یکی از مباحث مهم  در علم اصول فقه است. بر مبنای تعاریف ارائه شده از معنای مصلحت بیشترین معنایی که برای آن به کار برده شده، جلب منفعت و دفع ضرر است. اهل سنت درضمن مصالح مرسله به بیان تفصیلی آن  پرداخته اند و با توجه به تقسیمات مصالح در مقاصد شریعت، مصالح ضروریه که همان حفظ دین و نفس وعقل ونسل و مال است، نزد اکثر آن ها حجیت دارد. 

از دیدگاه امامیه تمام احکام تابع مصالح و مفاسدند که با توجه به آنها، شارع مقدس این احکام را تشریع فرموده است. از این رو ارتباط تنگاتنگی میان مصلحت و حسن وقبح عقلی وجود دارد.

مصلحت از حیث دامنه تأثیرگذاری می تواند عمومی یاخصوصی باشد و گاهی هم در تزاحم با یکدیگرند. این تحقیق تقابل مصلحت خصوصی و عمومی  و چرایی، تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی و خصوصی رابا استناد به ادله عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده است.در پایان بیان شده است که مسئله تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در تمام ابواب و موضوعات مبتلی به ساری و جاری است به ویژه  درصدور احکام حکومتی و در حقوق فردی و جمعی بیشتر کشورها از جمله ایران و افغانستان  از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا