جدیدترین اخبار :
  • اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات "شورای صنفی دانشجویان" دانشگاه مذاهب اسلامی در واحد خواهران
  • برگزاری جلسات نهج البلاغه وجزء خوانی قرآن کریم در شبهای ماه مبارک رمضان (خوابگاه واحد خواهران) دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس
  • اعلام نتایج هفتمین دوره انتخابات "شورای صنفی دانشجویان" دانشگاه مذاهب اسلامی در واحد مرکزی
  • برگزاری مراسم افطاری وحدت با حضور مسئولان استان سیستان و بلوچستان و معاونان دانشگاه
  • دیدار سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان هرمزگان98/2/29

پایان نامه "مبانی فقهی- حقوقی حقوق شهروندی با تکیه بر حق امنیت در مذاهب اسلامی" 7 اردیبهشت ماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/02/03 | تعداد بازدید :103

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم حاجی قربان » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ، رشته  فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی روز  شنبه مورخ 98/2/07  از ساعت  11/30در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 مبانی فقهی- حقوقی حقوق شهروندی با تکیه بر حق امنیت در مذاهب اسلامی

استاد راهنما: خانم دکتر دانش پور

استاد مشاور: آقای دکتر ویسی

استاد داور: آقای دکتر نریمانی

چکیده:

فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان را از مسائل اساسی و مهم دانسته و یکی از مهمترین حق های شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق، در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در مقایسه با سایر حقوق شهروندی اولویت دارد.

پژوهش پیش رو در صدد است با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، مفاهیم، مبانی و قواعد فقهی حقوقی تنظیم کننده حقوق شهروندی و از جمله حق امنیت را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق عمومی و خصوصی را تشکیل می دهد و بیانگر حقوق ذاتی، فطری و طبیعی انسان ها در اجتماع است. این حقوق برخاسته از حیثیت انسانی و کرامت ذاتی بشر است و در حالت معمول، قابل سلب از شهروندان نیست و دولت ها همواره ملزم و مکلف به حفظ و رعایت این حقوق هستند. حق امنیت یکی از مؤلفه های اصلی در حقوق شهروندان است و ایجاد و گسترش آن وظیفه آحاد ملت، حکومت و دولت هاست، پیامبر اسلام همواره منادی این حقوق در جامعه اسلامی بودند.

مبانی این حقوق مانند حفظ کرامت ذاتی و اکتسابی شهروندان، اصل مسئولیت پذیری، ظلم ستیزی، عدالت خواهی و غیره می باشد که سبب برقراری امنیت خواهد شد. از دیدگاه مذاهب اسلامی، این حقوق دارای مبانی استواری در آیات و روایات و سیره می باشد و از ضروریات جامعه به شمار می رود و یکی شاخصه های بررسی عملکرد حکومت اسلامی میزان تأمین و تضمین این حقوق می باشد.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا