جدیدترین اخبار :
  • برگزاری اولین آزمون سطح یک ویژه دانشجویان جذب اختصاصی
  • برگزاری میزگرد علمی نقش اتحاد اسلامی درتمدن نوین اسلامی با مشارکت وهمکاری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس و دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس
  • برگزاری نشست هم اندیشی دانشجویان وجوانان به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس
  • برگزاری محفل دوستانه با حضور سرپرست دانشگاه به مناسبت هفته وحدت در خوابگاه برادران واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی
  • برگزاری جشن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و گرامیداشت هفته وحدت در واحد سنندج

پایان نامه "احکام کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در فقه مذاهب خمسه و قوانین جمهوری اسلامی ایران" 1 آبانماه دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/07/29 | تعداد بازدید :132

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم محبوبه سادات فرجی » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه مقارن و حقوق  خصوصی روز  چهارشنبه مورخ  98/08/01 از ساعت  13-15 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

«احکام کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در فقه مذاهب خمسه و قوانین جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما: خانم دکتر امیرخانی

استاد مشاور: خانم دکتر دانش پور

استاد داور: آقای دکتر رهبر

چکیده

وجود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در جوامع اسلامی و غیر اسلامی امری غیر قابل چشم پوشی است. لذا لزوم حمایت از این کودکان نیز امری ضروری انگاشته شده است بلکه، این دسته از کودکان نیاز مبرمی به حمایت و مراقبت دارند.اما با توجه به وجود شریعت اسلام در کشور ایران و تاثیر آن بر قوانین جاری، باتوجه به رو به گسترش بودن این گونه اطفال ضروری است جایگاه اطفال بدسرپرست و بی سرپرست در فقه و قوانین مدنی ایران به شکل ویژه بررسی گردد.

در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی احکام و حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران پرداخته شده و نگارنده اهدافی را با تطبیق بین دیدگاه مذاهب خمسه (اهل سنت و امامیه) و حقوق ایران، مورد تحلیل قرار داده است.

نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که برخی مذاهب بر وجوب و برخی بر استحباب حکم سرپرستی حکم داده اند. همچنان که در خصوص مراتب سرپرستی بر کودکان بی سرپرست نیز می توان در فقه از ولایت پدر(خوانده) و جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، قیم و امین موقت نام برد. همچنین از اهم تکالیف سرپرستان مراقبت مالی، مراقبت اخلاقی، اعتلای سطح آموزش و آگاهی کودک تحت سرپرستی است. تحول و توسعه معنای بد سرپرستی از دیگر نوآوری های این تحقیق و پیشنهادهای این پژوهش است.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا