جدیدترین اخبار :
  • امام حسین (ع)، بهترین الگوی معرفتی در عدالت خواهی و ظلم ستیزی/ یادداشتی از دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت سوم شعبان
  • بعثت نبوی؛ از بسط زمانی تا گسترش اخلاق عرفی /تکمیل مکارم اخلاقی، مهمترین غایت بعثت نبوی/ یادداشتی از دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی
  • پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹/ سال "جهش تولید"
  • پیام نوروزی ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت آغاز سال جدید و بهار طبیعت  
  • انتصاب «مدیر حراست دانشگاه مذاهب اسلامی» در حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه

پایان نامه "حقوق و تکالیف جزایی اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی، حقوق افغانستان و ایران" 1 بهمن ماه دفاع می‌شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/10/24 | تعداد بازدید :234

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای تایب» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی روز  سه شنبه مورخ  1 بهمن از ساعت  13در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

حقوق و تکالیف جزایی اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی، حقوق افغانستان و ایران

استاد راهنما آقای دکتر رهبر

استاد مشاور خانم دکتر دانش پور

استاد داور آقای دکتر چیت سازیان

چکیده:

در نظام حقوقی اسلام حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده واز همان بدو تأسیس حکومت اسلامی توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم این حقوق در مورد ایشان مورد اعتبار دهی واجرا قرار گرفته و انعقاد قرار داد ذمه راهکاری مشروع برای مشخص شدن تعهدات متقابل حکومت اسلامی واقلیت های دینی است. از یک سو ایشان تعهداتی رانسبت به حکومت اسلامی مورد تعهد واجرا قرار می دهند ودر نقطه مقابل دولت اسلامی متعهد به حفظ جان، مال، ناموس وسایر امتیازات دیگر که می باید یک شهروند از آن برخوردار گردد.بنابراین حقوق جزایی اقلیت های دینی از نظر شریعت اسلامی طبق قرارداد ذمه حفظ می باشد مانند حفظ کرامت انسانی، برائت الذمه بودن، حمایت در برابر قانون، عدم شکنجه واهانت، اما در رابطه به تکالیف جزایی اقلیت های دینی فقهای مذاهب اسلامی وحدت نظر ندارند زیرا در حقوق جزایی اسلام مجازات با احراز شرایط خاص اجرا می شود طوریکه در قصاص تساوی در دین شرط است، وجمهور مذاهب اهل سنت وفقهای امامیه معتقداند که براساس قاعده کلی ادنی از نظر دین در برابر اعلی قصاص می شود وبرعکس آن نمی شود درحالی که احناف اسلام را شرط قصاص نمی دانند ومسلمان را در برابر ذمی قابل قصاص می دانند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان وایران حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی طبق قوانین نافذه به رسمیت شناخته شده است.
در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی ورجوع به منابع کتابخانه ای ونرم افزارهای مرتبط در صدد تحلیل وبررسی حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی می باشیم.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا