جدیدترین اخبار :
  • 26- نشست نخبگانی " بررسی جنایات آمریکا علیه مردم ایران با محوریت ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی" برگزار شد.
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید ‌ویژه بر نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها‌ اعلام شد
  • دیدار مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان از واحد زاهدان
  • سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد
  • اهداء گل به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی

پایان نامه "جرم تبانی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق جزایی ایران" 30 دیماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/10/24 | تعداد بازدید :83

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم ماریا شریعتی » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی روز  دوشنبه مورخ  30دی ماه از ساعت  14-16در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

جرم تبانی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق جزایی ایران

استاد راهنما آقای دکتر رستمی

استاد مشاور آقای دکتر ویسی

استاد داور آقای دکتر شکاری

چکیده:

تبانی توافق قبلی برای ارتکاب جرم است. همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به‌مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به انجام آن را می کند افزایش می‌دهد.
حال در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای از طریق جمع آوری داده ها به مبانی جرم انگاری تبانی در فقه مذاهب و حکم تبانی درفقه اسلامی و مجازات آن در حقوق ایران پرداخته شود . فقهای عظام در تألیفات خود معترض تبانی نشده اند و در این خصوص به طور مستقل قلم به آن نپرداخته اند، به تبع این مساله توسط حقوقدانان نیز در این مورد تحقیقی مبسوط و مفصل صورت نگرفته است، در فقه امامیه و اهل سنت، نهادهایی که دقیقاً با تبانی منطبق باشند، وجود ندارند، با این حال می توان از: قاعده سد ذرایع و تجری،مقدمه حرام، قاعده حرمت اعانت بر اثم.به عنوان مبانی فقهی برای جرم انگاری تبانی نام برد، که در این پژوهش به صورت مقارن به آن پرداخته شده است.
در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم تبانی به صورت‌های مختلف و باشرایط متفاوت جرم‌انگاری شد، در حقوق کیفری ایران تبانی از جمله جرایمی است که کیفر آن واحد است.و مواردی را می‌‌توان یافت که به نوعی به مسئله تبانی پرداخته است. در این موارد تبانی گاه به معنی اندیشه مجرمانه، گاه در مفهوم عملیات مقدماتی و شروع به جرم و گاه در مقام تشدید مجازات جرم وقوع یافته آمده‌است و تبانی برای ارتکاب جرم محال قابل مجازات است تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت به‌‌عنوان یک جرم امنیتی به شمار می آید مجازات اصلی تبانی برای ارتکاب جرایم علیه نفوس، اعراض و اموال مردم، موضوع ماده 611 ق.م.ا می باشد که از شش ماه تا سه سال حبس است چنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور موضوع ماده 610 ق. تعزیرات، دو تا پنج سال حبس را برای مرتکب آن در پی خواهد داشت.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا