جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

اطلاعیه شروع کلاس های دانشجویان ورودی نیسال دوم 1400-1399

تاریخ اطلاعیه : 99/11/19 | تعداد بازدید :1021

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی نیمسال دوم 1400-1399  مقطع کارشناسی ارشد

(براساس سابق تحصیلی)

پذیرش دانشجو در هر 5 رشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، علوم قران و حدیث و ادیان ابراهیمی انجام خواهد گرفت.

باتوجه به فرایند برنامه ریزی آموزشی و سپس انتخاب واحد، شروع کلاس ها از هفته آینده و بصورت مجازی خواهد بود.

پذیرفته شدگانی نیز که تاکنون مدارک خود را ارسال ننموده اند، هرچه سریعتر نسبت به ارسال آن به آدرس دانشگاه اقدام نمایند.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا