جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

اطلاعیه اداره امور مالی درخصوص تسویه حساب مالی دانشجویان

تاریخ اطلاعیه : 99/12/23 | تعداد بازدید :912

به اطلاع دانشجویان محترم دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند؛
جهت ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی، تسویه حساب مالی دانشجو بابت هزینه های پرداخت نشده از نیمسال یا نیمسال های پیشین ضروری می باشد.

همچنین به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترمی که قصد استفاده از شرایط تعویق پرداخت شهریه دارند نیز می رساند؛

اداره مالی صرفاً مجاز به تعویق پرداخت شهریه متغیر تا پایان نیمسال تحصیلی می باشد.

بدین شرح که دانشجو در زمان ثبت نام ملزم به پرداخت شهریه ثابت می باشد و شهریه متغیر خود را نیز باید تا آغاز موعد آزمون های پایان نیمسال تحصیلی تسویه نماید.
شرط حضور در آزمون های پایان نیمسال تحصیلی، تسویه حساب شهریه های ثابت و متغیر می باشد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا