جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی طلاب (ارشد و دکتری) سال 1400 دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد

دانشگاه | تاریخ خبر : 1400-04-27 | تعداد بازید :2154

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی اسامی 76 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی که در میان طلاب حوزه‌های علمیه شیعه و مدارس رسمی اهل سنت برگزارشده بود، منتشر شد.

بنابر اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی داوطلبان می‌توانند بر اساس رشته‌هایی که در آزمون کتبی آن شرکت نموده‌اند از تاریخ 25/04/1400 تا 29/04/1400 نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل mazaheb1400@mazaheb.ac.ir اقدام نمایید.

یادآور می‌شود روز و تاریخ مصاحبه از متقاضیان دانشگاه مذاهب اسلامی از تاریخ 02/05/1400 تا 04/05/1400 خواهد بود.

نظر به اینکه تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط ثبت‌نام مرحله دوم آزمون اختصاصی طلاب سال 1400 دانشگاه مذاهب اسلامی است، داوطلبان باید اطلاعات را از سایت دانشگاه به نشانی Mazaheb.ac.ir پیگیری و نکات اعلام‌شده را به‌دقت مطالعه و مطابق تاریخ‌های اعلام‌شده نسبت به ارسال مدارک و حضور در مصاحبه اقدام نمایند.

 

ردیف

مقطع

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

رشته انتخابی

1

دکتری

سیده فروغ

فاضلیان

3860501755

تاریخ اسلام

2

دکتری

فاطمه

کاربخش راوری

2993975161

تاریخ اسلام

3

دکتری

طاهره

مشعل پورفرد

1881612902

تاریخ اسلام

4

دکتری

محد مهدی

ملایی

383900956

تاریخ اسلام

5

دکتری

الهام

اوستادی

58893601

علوم قرآن و حدیث

6

دکتری

لیلا

بهمیاری

3539958517

علوم قرآن و حدیث

7

دکتری

مریم

حسینی فرد

56319029

علوم قرآن و حدیث

8

دکتری

محمدطاهر

ریگی لادز

6119899081

علوم قرآن و حدیث

9

دکتری

هاشم

صادقی

47152370

علوم قرآن و حدیث

10

دکتری

حسین

علیزاده

3091144402

علوم قرآن و حدیث

11

دکتری

محمد احسن

میرزائی زاده

3720139840

علوم قرآن و حدیث

12

دکتری

علیرضا

انصاری منش

794081819

فقه و مبانی حقوق اسلامی

13

دکتری

مسعود

بابائی پیری

4188954310

فقه و مبانی حقوق اسلامی

14

دکتری

سلمان

باهنر

3341521542

فقه و مبانی حقوق اسلامی

15

دکتری

علی

بلادر

3150046815

فقه و مبانی حقوق اسلامی

16

دکتری

علی

بهرامی

3100180755

فقه و مبانی حقوق اسلامی

17

دکتری

سعید

بیرقدار

2142042163

فقه و مبانی حقوق اسلامی

18

دکتری

علی

چراغی پور

4519432766

فقه و مبانی حقوق اسلامی

19

دکتری

موسی

دانش طلب

680321756

فقه و مبانی حقوق اسلامی

20

دکتری

سعید محمود

درخشنده توماج

4979090303

فقه و مبانی حقوق اسلامی

21

دکتری

علی

زیبایی

3258146748

فقه و مبانی حقوق اسلامی

22

دکتری

عبدالصمد

سارانی

2110592745

فقه و مبانی حقوق اسلامی

23

دکتری

امین الله

سالارزهی

3622187621

فقه و مبانی حقوق اسلامی

24

دکتری

هاجر

سلگی

410035211

فقه و مبانی حقوق اسلامی

25

دکتری

اکبر

شه بخش

3622000597

فقه و مبانی حقوق اسلامی

26

دکتری

جابر

عباداللهیان

2619889693

فقه و مبانی حقوق اسلامی

27

دکتری

ابراهیم

فرضی زاده

1450351387

فقه و مبانی حقوق اسلامی

28

دکتری

مونا

فیض آبادی

10294971

فقه و مبانی حقوق اسلامی

29

دکتری

نظر

قزل

2239537507

فقه و مبانی حقوق اسلامی

30

دکتری

حمیده

کریمی

13129996

فقه و مبانی حقوق اسلامی

31

دکتری

الیاس

معینی

2700148797

فقه و مبانی حقوق اسلامی

32

کارشناسی ارشد

نادر

جعفری کلکان

3720093255

تاریخ اسلام

33

کارشناسی ارشد

وحید

مولودی

5589336678

تاریخ اسلام

34

کارشناسی ارشد

زهرا

اصغری

2020594137

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

35

کارشناسی ارشد

آنه محمد

آق ارکاکلی

4869941910

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

36

کارشناسی ارشد

علی

بای

310946190

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

37

کارشناسی ارشد

ابراهیم

درمسرا گرگیج

2269756940

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

38

کارشناسی ارشد

سلیمه

زارعی

4860299280

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

39

کارشناسی ارشد

فاطمه

صابری سیدآباد

2020041261

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

40

کارشناسی ارشد

عبداللطیف

قول لر عطا

2030688347

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

41

کارشناسی ارشد

سکینه

کوهساریان

6249955712

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

42

کارشناسی ارشد

محمدمهدی

گلشاهی

1170654789

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

43

کارشناسی ارشد

خلیل

ناروئی

2268985431

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

44

کارشناسی ارشد

الهه

نریمیانی

4880145602

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

45

کارشناسی ارشد

حسین

نصر کاشانی

6249529047

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

46

کارشناسی ارشد

عالمین

وزیری دوزین

4888974411

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

47

کارشناسی ارشد

عبدالرحمن

احمدی فرد

3489948297

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

48

کارشناسی ارشد

زهره

بلندآبادی گجگ

3391785829

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

49

کارشناسی ارشد

زهرا

بناروئی

3391660279

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

50

کارشناسی ارشد

حوریه

بهرامیان

3392731471

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

51

کارشناسی ارشد

احمد

بهمنی

4700006374

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

52

کارشناسی ارشد

مسلم

پهلوانی دهکهان

6080122960

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

53

کارشناسی ارشد

حسن

تاج الدینی

3441114728

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

54

کارشناسی ارشد

صادق

جهانگیری زرکانی

3392612723

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

55

کارشناسی ارشد

محمدجواد

داوری

4690046875

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

56

کارشناسی ارشد

سیدرضا

درخشان

3420853351

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

57

کارشناسی ارشد

حسین

رنجبری

4699763057

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

58

کارشناسی ارشد

حمزه

زرنگاری هرمزی

3410045627

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

59

کارشناسی ارشد

میثم

سالاری

3150286352

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

60

کارشناسی ارشد

محمدعلی

عبادی

3510183231

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

61

کارشناسی ارشد

مسعود

عطائی نیا

3392426301

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

62

کارشناسی ارشد

فریدون

فلاح نسب

4690204411

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

63

کارشناسی ارشد

عیسی

قلی زاده

3421198918

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

64

کارشناسی ارشد

علی

کمالی جغین

4690206708

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

65

کارشناسی ارشد

سلمان

محبی مقدم

6080046644

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

66

کارشناسی ارشد

بهنام

میرحسنی

3380646210

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

67

کارشناسی ارشد

محمدحسن

نعیم آبادی

4591381951

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

68

کارشناسی ارشد

وحید

نقدی

921472511

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

69

کارشناسی ارشد

حامد

افضلی

730459594

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

70

کارشناسی ارشد

مهدی

براهویی

3621952403

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

71

کارشناسی ارشد

سعید

بلوچی

5258966712

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

72

کارشناسی ارشد

مریم

تاگزی پور

3620375186

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

73

کارشناسی ارشد

مریم

شهنوازی

3719979768

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

74

کارشناسی ارشد

رابیه

ناروئی مرادی

3674159813

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

75

کارشناسی ارشد

مریم

عبادی پور

381770117

فلسفه و کلام اسلامی

76

کارشناسی ارشد

سیده زینب

موسوی اصفهانی

64652653

فلسفه و کلام اسلامی

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا