جدیدترین اخبار :
  • دیدار سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه بندرعباس با فرماندار بندرعباس
  • دو گام جهانی اعلان تمدن سازی در ۱۳۶۸ و تاسیس مجمع جهانی تقریب در ۱۳۶۹ را باید با هم تحلیل کنیم / برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تقریب بین مذاهب در هفته وحدت ضروری است
  • دو گام جهانی اعلان تمدن سازی در ۱۳۶۸ و تاسیس مجمع جهانی تقریب در ۱۳۶۹ را باید با هم تحلیل کنیم / برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تقریب بین مذاهب در هفته وحدت ضروری است
  • دو گام جهانی اعلان تمدن سازی در ۱۳۶۸ و تاسیس مجمع جهانی تقریب در ۱۳۶۹ را باید با هم تحلیل کنیم / برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تقریب بین مذاهب در هفته وحدت ضروری است
  • نشست کاری سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی با معاون دانش و پژوهش سپاه نینوای گلستان

بازدید مشاور اجرایی ریاست دانشگاه و مدیرکل دانشجویی از بخش های مختلف خوابگاه برادران و خواهران واحد بندر عباس و نشست صمیمی با دانشجویان

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1398-08-29 | تعداد بازید :1223

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه در امور شعبات استانی به همراه سرپرست امور دانشجویی از بخش های مختلف خوابگاه برادران و خواهران واحد بندر عباس و حضور در جمع دانشجویان و شنیدن نکات و مسائل مورد نظر دانشجویان در مورد امور خوابگاهی و تغذیه و...

نشست صمیمی تعدادی از دانشجویان واحد بندرعباس با  دکتر حسینی مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه در امور شعبات استانی و نیز سرپرست اداره کل اموردانشجویی آقای شاورانی در محل خوابگاه واحد خواهران این شعبه  برگزار شد و به سوالات و دغدغه های دانشجویان پاسخ داده شد.

در ادامه این دیدار ضمن بازدید از ساختمان خوابگاههای این واحد به سوالات و دغدغه های دانشجویان در خصوص مسائل مختلف فرهنگی و اموردانشجویی و رفاهی مطرح و پاسخ داده  شد.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا