سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی

طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حمید شهریاری؛ دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی،  «جناب آقای  علی مطیعی» به سمت سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب گردید.

 

 

 

 

 

 

بازگشت به ابتدا