معرفی معاون پژوهش و فن آوری اطلاعات

دکتر حجت الله ابراهیمیان

وضعیت شغلی فعلی : معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه
تحصیلات دانشگاهی :دکتری رشته حقوق عمومی از واحد علوم تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی (1390) و نیز کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران (1385)
تحصیلات حوزوی : آغاز به تحصیل در حوزه علمیه قم از سال 1362 و اتمام دوره سطوح در سال 1370 ودر ادامه، تحصیل در مقطع خارج فقه و اصول تاکنون
سوابق فرهنگی خارج از کشور :1-رایزن فرهنگی ایران در اندونزی (92 الی 94)2- مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان (75 الی 78)

سوابق پژوهشی :


الف) مقالات :

1-حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام اسلامی ایران با تاکید بر قانون اساسی(علمی-پژوهشی/مطالعات انقلاب اسلامی/29)
2-حقوق عام اقلیت های دینی در قوانین اساسی ایران ،مصر و عراق(علمی-پژوهشی/تحقیقات سیاسی و بین المللی/13)
3-نهادهای مهم تاثیرگذار در اندونزی( ارائه مقاله علمی در همایش بین المللی و ارزشهای معنوی در دانشگاه شهید رجایی/ اردیبهشت 1395)
4-انتخابات در اندونزی ( مقاله علمی)

ب)کتب :

1- اسلام وایران
2-تذکره فارسی سرایان بلوچستان پاکستان
3-نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی (ترجمه)
4-ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی (ترجمه)
5-حدیث دل ( تذکره شاعران فارسی گوی بلوچستان پاکستان )

ج) طرح های پژوهشی :

مدیر طرح پژوهشی سما (سیر مطالعات اسلامی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مجری طرح پژوهشی کشورشناسی (جامعه المصطفی ص)
مجری طرح " تحول در نظام پایان نامه نویسی در حوزه خواهران "
مجری طرح "ترویج آموزش پژوهش محور در حوزه خواهران"

سوابق حضور در کنفرانس های علمی :

حضور و سخنرانی و نیز ارائه یا مقاله علمی در ده ها همایش و سمینارهای ملی و بین المللی در کشور اندونزی


سوایق مدیریت اجرایی –آموزشی :

1-رئیس مرکز آموزش ضمن خدمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1373)
2-مدیر دانشگاه علمی –کاربردی امور مالیاتی اسان قم (1388)
3-قائم مقام معاون آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم (1384)
4-مدیر طرح و برنامه ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش(1388)

سوابق مدیریت پژوهشی :

1-معاون پژوهشکده فرهنگ و مطالعات دینی و مدیر گروه دین هنر پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات اسلامی ( 1390الی 1391)
2-معاون پژوهشکده فرهنگ ومطالعات اجتماعی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی گروه فرهنگ و تمدن (1378)
3-قائم مقام معاونت پژوهش و مدیر برنامه ریزی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران (1378)
4-معاون پژوهشی کانون اندیشه جوان (1387)
5-مدیر حلقات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (1391)

آشنایی با زبانهای خارجی :


انگلیسی (نسبتاً خوب ) / عربی (متوسط ) / اندونزی ( آشنایی)
ایثارگری : 16 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ / 25 درصد جانبازی دائم / عضو نخبگان شاهد و ایثارگر

بازگشت به ابتدا