نشریات

دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)

 • مدیر مسئول:دکتر سید احمد زرهانی
 • سردبیر: دکتر حامد صدقی
 • مدیر اجرایی: مرتضی قاسمی حامد
 • اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: حجت الله ابراهیمیان؛ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ عبدالکریم بی¬آزار شیرازی؛ دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ مهدی رهبر؛ دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث/ عاطفه زرسازان؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ حامد صدقی؛ استاد دانشگاه خوارزمی/ محمدعادل ضیائی؛ استادیار دانشگاه تهران/ مجید قربانعلی دولابی؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ محمود کریمی؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ رضا محمدزاده؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ محمد حسین مختاری؛ دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ عباس مصلایی¬پور یزدی؛ دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)/ عابدین مؤمنی؛ دانشیار دانشگاه تهران
 • درجه علمی: علمی ـ ترویجی (این مجله بنابر مجوز شماره 547380/18/3 مورخ 23/10/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» می‌باشد).
 • وضعیت انتشار: از پاییز 1384 تا پاییز 1395، 45 شماره منتشر شده است.
 • زیر چاپ: شماره 46 ، زمستان 1395. شماره مورد نیاز: بهار و تابستان 1396.
 • پایگاههای نمایه کننده: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)/ پایگاه نشریات ادواری ایران/ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)/ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)/ پرتال جامع علوم انسانی
 • فعالیتها: راه¬اندازی سامانه مجله/ ثبت نام در سامانه جامع رسانه‌های کشور/ شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/ شرکت در نمایشگاه مطبوعات

 


 

دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه مقارن

 • مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری
 • سردبیر: دکترعابدین مؤمنی
 • مدیر داخلی: مرتضی قاسمی حامد
 • دبیر تحریریه: دکترحامد رستمی نجف آبادی
 • اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: عبدالکریم بی¬آزار شیرازی؛ دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ محمد جعفری هرندی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/ محمد زروندی رحمانی؛ دانشیار جامعه المصطفی العالمیه/ نذیراحمد سلامی؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی/ روشنعلی شکاری؛ دانشیار دانشگاه تهران/ اسعد شیخ-الاسلامی؛ استاد دانشگاه تهران/ محمدعادل ضیائی؛ استادیار دانشگاه تهران/ حسنعلی علی¬اکبریان؛ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ محمدحسین مختاری؛ دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/ عابدین مومنی؛ دانشیار دانشگاه تهران
 • درجه علمی: علمی ـ پژوهشی (این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394/6/30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد).
 • وضعیت انتشار: از بهار 1392 تا زمستان 1395، هشت شماره منتشر شده است
 • زیر چاپ: شماره 9 ، بهار و تابستان 1396.
 • پایگاههای نمایه کننده: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)/ پایگاه نشریات ادواری ایران/ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)/ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)
 • فعالیتها: راه اندازی سامانه مجله/ ثبت نام در سامانه جامع رسانه‌های کشور/ شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/ شرکت در نمایشگاه مطبوعات/ تفاهم نامه انتشار مجله با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

بازگشت به ابتدا