مدیریت امور هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه:

دانشکده ی علوم قرآنی و ادبیات عرب

گروه ادبیات عرب و علوم قرآنی

 • سرکار خانم دکتر نسیم عربی (ادبیات عرب)
 • سرکار خانم دکتر عاطفه زرسازان (علوم قرآن و حدیث)
 • جناب آقای دکتر مرتضی قاسمی حامد (علوم قرآن و حدیث)
 • جناب آقای دکتر حامد شریعتی نیاسر(علوم قرآن و حدیث)

گروه فلسفه، ادیان و تاریخ

 • حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد تقی شاکری (فلسفه و کلام اسلامی)
 • حجت الاسلام دکتر مجید قربانعلی دولابی (فلسفه و کلام اسلامی)
 •  سرکار خانم دکتر فاطمه خداجویان (ادیان و مذاهب)
 • جناب آقای دکتر عثمان یوسفی (تاریخ اسلام)
 • جناب آقای دکتر عبداله فرهی (تاریخ اسلام)
 • جناب آقای دکتر مهدی جمالی فر (تاریخ اسلام)

دانشکده ی فقه و حقوق

گروه فقه و حقوق امامیه

 • جناب آقای دکتر عبدالحمید طالبی (فقه وحقوق امامیه)
 • سرکار خانم دکتر شکیبا امیر خانی (فقه وحقوق امامیه)
 • سرکار خانم دکتر افتخار دانش پور (فقه وحقوق امامیه)
 • جناب آقای دکتر حامد رستمی ( فقه و حقوق امامیه)

گروه فقه و حقوق شافعی

 • جناب آقای دکتر محمود ویسی (فقه وحقوق شافعی)
 • جناب آقای سامان یوسفی نژاد (فقه وحقوق شافعی)

گروه فقه و حقوق حنفی

 • جناب آقای دکتر مولوی اسحاق مدنی (فقه و حقوق حنفی)

 

 

مدیریت امور هیئت علمی:

جناب آقای دکتر مرتضی قاسمی حامد
ساختمان اداری، طبقه ی 4، مدیریت امور هیئت علمی، شماره داخلی: 415

 

بازگشت به ابتدا