مدیر واحد زاهدان

علیرضا اردشیرنیا سرپرست واحد زاهدان


دانش آموخته رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی تهران دز مقطع کارشناسی و دانشجوی دکتری در رشته فوق

سوابق :
تدریس در دانشگاه های استان کهگیلویه و بویر احمد سال 90-89
مسئول کانون قرآن شهرستان گچساران 90-89
مسئول آموزش دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان 94-90

بازگشت به ابتدا