دانش آموختگان

 

اخبار دانش آموختگان

دانشگاه مذاهب اسلامی
مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد/ تصاویر - 1397-02-26
مراسم "جشن دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسلامی" روز یکشنبه 23 اردیبهشت با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی، شورای فرهنگی خوابگاه برادران و خواهران و دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه...
دانشگاه مذاهب اسلامی
جشن دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسلامی - 1397-02-23
جشن دانش آموختگی دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسلامی یکشنبه 23 اردیبهشت/ ساعت 20:30 در سالن شهید ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه برگزار می گردد:

 

بازگشت به ابتدا