معرفی مدیر کل فناوری اطلاعات


نام و نام خانوادگی: روح الله جمشیدی اردشیری
تاریخ تولد: 1359
محل تولد: نکا


Email: Roohollajamshidi@yahoo.com

 

سطوح تحصیلی:

لیسانس مهندسی عمران-عمران
فوق لیسانس مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

مشاغل مدیریتی تصدی شده:

مسئول مدیریت پسماند مواد زاید جامد استانداری مازندران
شهردارنکا
معاون عمران وشهرسازی شهرداری نکا
مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهرستان نکا، 3 دوره

بازگشت به ابتدا