تماس با دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی

ایمیل (روابط عمومی): pr@mazaheb.ac.ir
تلفن:   02166465252 

دورنگار:     02166461838

آدرس : تهران - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان شهید مهرداد روانمهر - پلاک 3


با ما در تماس باشید

به هر دلیل که با ما تماس می گیرید ، خوشحال خواهیم شد پیام شما را دریافت کنیم

لطفا به سوال زیر پاسخ دهید:
4 - 8 =

 


لیست تلفن های داخلی دانشگاه مذاهب اسلامی

حوزه ریاست 

 

 

 

 
 

ریاست دانشگاه آقای دکتر مختاری

102

 

رئیس اداره پذیرش، ثبت نام، سوابق و امتحانات-

409

 

رئیس‌دفتر وکارشناس‌مسئول حوزه ریاست و تشریفات - آقای جمال

104

 

امور کلاسها آقای علوی

410

 

مشاوران ریاست دانشگاه

115

 

گروه فلسفه، تاریخ و ادیان آقای دکتر‌شاکری و دکتر فرهی

411

 

کارشناس حوزه ریاست و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای آقاجانی

105

 

آبدارخانه آموزش

412

 

 مدیرکل حراست

607      
   کارشناس حراست- آقای علیمحمدی

605

 

گروه فقه و حقوق آقایان دکتر قربانعلی دولابی و طالبی

413

 

کارشناس مسئول روابط عمومی آقای مهردوست

108

 

سرپرست مدیریت امور هیأت علمی - آقای سیرانی

415

 

آبدارخانه حوزه ریاست آقای ولی زاده

120

 

 

 گروه‌علوم قرآن وحدیث وادبیات عربی- خانم دکتر زرسازان- دکتر ویسی

 414

معاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

 

معاونت پژوهشی و فناوری 

 

معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع- آقای دکتر فیاضی

103

 

 

معاون پژوهشی و فناوری آقای دکتر ابراهیمیان

501

 

مسئول دفترمعاونت توسعه،پشتیبانی و مدیریت منابع آقای منصوری

101

 

 

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری آقای قاسمی

502

 

مسئول دبیرخانه خانم محمدیان

109

 

 

 

503

 

مدیریت خدمات عمومی و پشتیبانی

110

 

 

کارشناس برنامه ریزی امور پژوهشی آقای امینی

504

 

سرپرست اداره تدارکات آقای رستمی

111

 

 

کارشناس مسئول مجلات آقای قاسمی حامد

505

 

انباردار آقای محبّی

114

 

 

کارشناس مسئول امور پژوهشی- آقای دکتر محمودی

506

 

رئیس اداره خدمات آقای سیفی

122

 

 

مدیر کل امور پژوهشی آقای حسن طالبی

507

 

آشپزخانه

113

 

 

سرپرست اداره کل انتشارات، کتابخانه و مرکز اسناد آقای مهندس جمشیدی

712

 

آبدارخانه ساختمان مرکزی

112

 

 

سایت کامپیوتر -آقایان صمصامی - اکبری
مدنی

510

مدیریت مالی و کارگزینی

 

 

کتابخانه آقایان جزینی سرمد محمدی خوجملی

512 و 511

 

مدیرکل امور مالی آقای متقی  مهر

301

 

 

سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات آقای مهندس جمشیدی

712

 

آبدارخانه طبقه سوم

302

 

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی 

 

مسئول اداره دریافت و پرداخت و رسیدگی به اسناد

303

 

 

مدیردفتر همکاری‌های علمی  بین‌المللی آقای دکتر جهانگیری

601

 

رئیس اداره حسابداری خانم پورمنشی

304

 

 

کارشناس ارتباط با سازمان ها 

602

 

مدیر امور اداری آقای جعفری

305

 

 

کارشناس تشریفات

603

 

دیوان محاسبات

306

 

 

کارشناس جذب  - آقای احسن نژاد

604

 

امین اموال آقای جمالی

474

 

 

دفتر حراست

605

معاونت فرهنگی و دانشجویی 

 

 

 

 
 

معاون دانشجویی وفرهنگی آقای دکتر محمدرضا باقری

201

 

  ×  نگهبانی مرکزی

702 و 701

 

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و  فرهنگی

202

 

  ×  سرپرستی ادیب

703

 

کارشناس امور فرهنگی آقای خلیلی

203

 

  ×  اتاق بسیج

704

 

کارشناس امور فرهنگی آقای اردشیرنیا

204

 

  ×  اتاق کنترل سالن­های همایش شیخ الاسلام

705

 

سرپرست اداره کل امور دانشجویی- آقای شاورانی

205

 

×      کد پستی دانشگاه : 95851- 95857- 13158

 

 

سرپرست اداره کل امور فرهنگی  

206

 

×    کد پستی خواهران : 1591637934

 

آبدارخانه طبقه دوم اداری

207

 

×      دفتر مجلّات علمی و پژوهشی: 66419409- 66404191

 

کارشناس مسئول امور دانشجویان - آقای قربانی

209

 

×   خوابگاه مظفر:66464270 (انتظامات)- سرپرستی:66406705

 

کارشناس تربیت بدنی - آقای خسروی زاد

210

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

 

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- آقای دکتر صابری

401

 

 

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی آقای زاهدی

402

 

 
 

معاون اداره کل تحصیلات تکمیلی آقای اجداد

403

 

 
 

کارشناس آموزش خانم شاورانی

404

 

 

 

سرپرست اداراه کل آموزش و تحصیلات تکمیلی  خانم‌افضلی

405

 

 

 

مدیر کل آموزش‌های آزاد و مجازی-

406

 

 

 

 

 

 

بازگشت به ابتدا