جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

تقویم آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ اطلاعیه : 99/11/25 | تعداد بازدید :1482

تقویم آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا