جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

*حضور _سردار سالاری فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان_ در دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس ۹۹/۱۰/۱۰* *.

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1399-10-10 | تعداد بازید :614
♦️سردار سالاری* فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان ضمن بازدید ازبخش های مختلف ساختمان دانشگاه، به اتفاق سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس *دکتر رحمانی* ، در خصوص اهداف و برنامه های پیش رو و نیز همکاری و پشتیبانی سپاه از برنامه های فرهنگی ،علمی و ... این دانشگاه باهم به بحث و گفتگو پرداختند

سردار سالاری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان ضمن بازدید از بخش های مختلف ساختمان دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس به اتفاق دکتر رحمانی سرپرست دانشگاه و نیز هیئت همراه ، درخصوص اهداف وبرنامه های پیش روونیز همکاری سپاه امام سجاد(ع) و حمایت ازبرنامه های مختلف فرهنگی و ... این دانشگاه ، به بحث وگفتگو پرداختند.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا