جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

برگزاری دومین جلسه مجمع دبیران کانونها و تشکل های دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1399-11-02 | تعداد بازید :825
این جلسه باحضور سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس دکتر رحمانی و تعدادی از دانشجویان فعال فرهنگی دبیران کانونها وتشکل بسیج تشکیل شد. ✅دبیران کانونها گزارش عملکرد سه ماهه خودرا ارائه ، و برنامه های فرهنگی پیشنهادی ترم آینده را نیز مطرح نمودند.

این جلسه با حضور سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس دکتر رحمانی وتعدادی از دانشجویان فعال فرهنگی دبیران کانونهاوتشکل بسیج تشکیل شد.

دبیران کانونهاگزارش عملکردفعالیتهای فرهنگی خودرا ارائه ،وبرنامه های فرهنگی پیشنهادی ترم آینده زگرانیز مطرح نمودند و به بحث وگفتگو پرداختند.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا