جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

حضورمعاونین دانشگاه مذاهب اسلامی درشهرستان بندرعباس. دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه بندرعباس 28بهمن99

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1399-12-02 | تعداد بازید :317

گزارش سفرمعاونین دانشگاه مذاهب اسلامی به بندرعباس 28بهمن 99

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی آقای دکتر قاسم جعفری -معاون توسعه ،پشتیبانی ومدیریت منابع آقای دکترعلی مطیعی ومعاون حراست آقای دکتر خلفی 

برنامه هاودیدارهای معاونین دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

*دیداروگفتگو باپرسنل  شعبه بندرعباس 

*دیدار وگفتگو با نماینده ولی فقیه دراستان ونیز رئیس دفترنماینده ولی فقیه دراموراهل سنت 

*جلسه پرسش وپاسخ با دانشجویان شعبه بندرعباس 

*بازدید ازساختمان اداری شعبه بندرعباس 

*بازدید از زمین تخصیص یافته جهت ساخت ساختمان جدید دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا