جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

دیدار وگفتگوی معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی با نماینده ی ولی فقیه دراستان ومسئول دفترنماینده ولی فقیه دراموراهل سنت 29بهمن 99

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1399-12-02 | تعداد بازید :490

اطلاع رسانی واحدبندرعباس 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا