جدیدترین اخبار :
  • شرایط و امتیازات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه مذاهب اسلامی
  • بازنگری تأثیر اراده در وقوع طلاق در فقه تطبیقی/نویسنده: دکتر عبدالصمد مرتضوی دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسلامی / ناشر: دانشگاه مذاهب / چاپ اول/ سال چاپ: تابستان و پاییز ۱۴۰۱
  • همگرایی و واگرایی در متون تاریخ و جغرافیای اسلامی (از ابتدا تا پایان قرن چهارم هجری) /نویسنده: دکتر مهدی خزائی/ ناشر: دانشگاه مذاهب اسلامی / چاپ اول/ سال چاپ: تابستان ۱۴۰۱
  • درآمـدی بر علم عـرفـان نظـری/نویسنده: دکتر سید محمدتقی شاکری/ ناشر: دانشگاه مذاهب اسلامی / چاپ اول/ سال چاپ: تابستان ۱۴۰۱
  • برگراری اردوی علمی - فرهنگی واحد زاهدان به مقصد شهرستان میرجاوه
در دست انتشار

بازنگری تأثیر اراده در وقوع طلاق در فقه تطبیقی/نویسنده: دکتر عبدالصمد مرتضوی دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسلامی / ناشر: دانشگاه مذاهب / چاپ اول/ سال چاپ: تابستان و پاییز ۱۴۰۱

دانشگاه | تاریخ خبر : 1401-04-21 | تعداد بازید :290

در این کتاب به‌دوراز هرگونه تعصب و با رویکردی کاملاً علمی، ضمن تبیین مفهوم اراده و طلاق و بیان ارکان هر یک از این دو، دیدگاه‌های فقهای مذاهب اسلامی- حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، امامیه، زیدیه و ظاهریه- را درباره وقوع یا عدم وقوع مصادیقی از طلاق که وجود یا لزوم اراده در آن‌ها مورد بحث است، تجزیه‌وتحلیل کرده و در پایان این نتیجه به ‌دست آمده که هم اراده‌ی لفظ طلاق و هم اراده‌ی معنای آن، دو شرط لازم برای وقوع طلاق است.

اثر مقدمه‌ای می ‌تواند مقدمه‌ای باشد تا فقها و پژوهشگران معاصر، رسیدن به وحدت رویه در موضوع طلاق به‌ویژه مبحث تأثیر اراده در وقوع طلاق را در اولویت قرار دهند و عزم خود را برای رفع ابهام‌های موجود در این زمینه جزم کنند.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا