جدیدترین اخبار :
  • برگزاری جلسه شورای دانشگاه
  • اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور جنوب - واحد بندرعباس
  • گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس
  • شب نشینی نیمه شعبان - واحد بندرعباس
  • مستند جنجالی - واحد بندرعباس

طرح مواسات-واحد بندرعباس

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1401-10-28 | تعداد بازید :270

بسیج دانشجویی دانشجویان این شعبه در دو مرحله با خرید 150 کیلوگرم مرغ و توزیع آن بین خانواده های نیازمند شهر بندرعباس به اجرای طرح مواسات پرداختند.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا