جدیدترین اخبار :
  • برگزاری جلسه شورای دانشگاه
  • اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور جنوب - واحد بندرعباس
  • گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس
  • شب نشینی نیمه شعبان - واحد بندرعباس
  • مستند جنجالی - واحد بندرعباس

گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1401-12-20 | تعداد بازید :151

 به همت امورفرهنگی شعبه بندرعباس به مناسبت نیمه شعبان گفتمان مهدویت با موضوع مهدویت در اندیشه علمای شیعه و سنی با رویکرد تقریب برگزار گردید.

در این گفتمان مبانی و تفکرات شیعه و اهل سنت از منظر مهدویت با حضور استاد اهل سنت شیخ احمدی رمچاهی و دکتر رحمانی استاد شیعه بررسی گردید و در انتها با پرسش و پاسخ دانشجویان خاتمه یافت.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا