جدیدترین اخبار :
  • برگزاری جلسه شورای دانشگاه
  • اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور جنوب - واحد بندرعباس
  • گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس
  • شب نشینی نیمه شعبان - واحد بندرعباس
  • مستند جنجالی - واحد بندرعباس

برگزاری جلسه شورای دانشگاه

دانشگاه | تاریخ خبر : 1401-12-23 | تعداد بازید :391

دومین جلسه شورای دانشگاه در سال 1401 با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورا با هدف بررسی راه‌اندازی رشته‌های جدید و دوره‌های الکترونیکی در دانشگاه برگزار شد.

بعد از بحث و بررسی موضوعات از ابعاد مختلف هم‌چون رسالت و مأموریت دانشگاه، ضوابط و آیین‌نامه‌های وزارت عتف، بازار کار، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مکانی و علمی و رسالت بین‌المللی دانشگاه، راه‌اندازی رشته‌های جدید و دوره‌های الکترونیکی در دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا