جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج صورت گرفت:

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی با حضور اساتید روانشناسی

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-08-10 | تعداد بازید :2180

کارگاه مهارت های زندگی باحضور سرکار خانم دکتر عراقی دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج برگزار گردید.

در این کارگاه مهارت های ارتباط، مقابله با استرس، مهارت خودآگاهی، تفکر خلاق و مهارت تصمیم گیری آموزش داده شد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا